Trauma

Trauma betekent letterlijk verwonding (Grieks) en verwijst zowel naar lichamelijke beschadigingen, zoals een wond, als naar psychische beschadigingen. Zo’n psychische beschadiging wordt ook wel een psychotrauma genoemd. Op deze website bedoelen we met trauma dus eigenlijk psychotrauma. Trauma is een beetje een onduidelijk begrip en wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd. Meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan wel eens een traumatische ervaring meegemaakt te hebben. Het kan gaan om nare seksuele ervaringen, lichamelijke mishandeling of psychologische mishandeling (bedreigd of ernstig gepest of vernederd worden). Maar ook het ontbreken van emotionele warmte of goede zorg in de kindertijd (bijvoorbeeld aan je lot overgelaten worden) kunnen traumatisch zijn.

Niet alle nare ervaringen worden beleefd als een trauma. Dat lijkt vooral te gebeuren als de persoon zich ten tijde van de gebeurtenis erg bedreigd voelde, verwond raakte of ervoer dat de lichamelijk grenzen werden overschreden. Dit gaat vaak gepaard met gevoelens van intense angst of hopeloosheid. Of iemand een gebeurtenis als traumatisch ervaart, hangt dus deels ook af van de betekenisgeving aan de situatie.

Overigens spreken we ook van een trauma als iemand direct getuige is geweest van een gebeurtenis die een ander overkwam of dat iemand hoorde dat een naaste iets traumatisch meemaakte.