Psychose

We spreken van een psychose wanneer iemand last heeft van buitengewone ervaringen die hinderen in het dagelijks functioneren. Sommige mensen ervaren (horen, zien, ruiken, proeven, voelen) dingen die anderen niet ervaren. Dit worden hallucinaties genoemd; vaak zijn dit nare stemmen en beelden). Anderen zijn overmatig achterdochtig of geven bijzondere betekenissen aan gebeurtenissen in hun leven die door de omgeving als onrealistisch worden beschouwd (wanen). Weer anderen zijn verward in hun denken, spreken, emoties of gedrag (desorganisatie). Kortom, er zijn vele typen psychosen.

Psychose-achtige ervaringen zijn ook niet uniek voor mensen met een psychotische stoornis. Psychose-achtige ervaringen doen zich voor op een dimensie van laagfrequente milde buitengewone ervaringen tot ernstige klachten waar men dagelijks last van heeft. We spreken pas van een psychose wanneer deze ervaringen ernstig zijn, vaak voorkomen, voor veel lijdensdruk zorgen, en hinderen in het sociaal en maatschappelijk functioneren.