Home

Welkom op de website trauma en psychose. Het merendeel van de mensen met psychosen heeft in het verleden ernstige beschadigende ervaringen meegemaakt. Lange tijd was hier te weinig aandacht voor in de GGZ en cliënten die hun trauma’s wilden verwerken vonden geen gehoor.

Gelukkig is hierin verandering gekomen en staat trauma bij psychose tegenwoordig op de kaart. We weten inmiddels dat bij een significant deel van de mensen deze trauma’s ook mede oorzaak van de psychose zijn. Trauma’s kunnen ook andere klachten geven, zoals bijvoorbeeld nachtmerries, vermijding van mensen of situaties, of altijd maar waakzaam en gespannen zijn. Het is belangrijk dat mensen met psychosen, hun naasten en professionals veel meer doordrongen raken van de mogelijke invloed van trauma’s op hun gezondheid en geïnformeerd worden wat daar eventueel aan te doen valt. Wij hopen dit met deze website te ondersteunen, door concrete informatie en hulpmiddelen te presenteren. Als u vragen hebt of suggesties ter verbetering of aanvulling dan horen wij dat graag van u.

Deze website is ontwikkeld door wetenschappers van de TTIP studie en wordt mede mogelijk gemaakt door de stichting cognitie & psychose.

de Bont, P. A., van den Berg, D. P., van der Vleugel, B. M., de Roos, C., Mulder, C. L., Becker, E. S., . . . van Minnen, A. (2013). A multi-site single blind clinical study to compare the effects of prolonged exposure, eye movement desensitization and reprocessing and waiting list on patients with a current diagnosis of psychosis and co morbid post traumatic stress disorder: Study protocol for the randomized controlled trial treating trauma in psychosis. Trials, 14, 151. doi:10.1186/1745-6215-14-15

David van den Berg is op 21 januari 2017 gepromoveerd.

Een kort verslag en een filmpje met de lekenlezing treft u hier…