Tools

Deze pagina is nog niet helemaal af…… We zijn er mee bezig.

Op deze pagina treft u een aantal hulpmiddelen aan voor de assessment van meegemaakte trauma’s, van de impact van trauma’s op het leven van de client en van posttraumatische stress stoornis bij mensen met psychose-klachten.

Inventariseren van trauma’s

De Childhood Trauma Questionnaire (CTQ)

Om bij mensen (met psychosen) in kaart te brengen of zij traumatische ervaringen hebben meegemaakt , en zo ja welke, is de Childhood Trauma Questionnaire een goede tool. Met deze 25 items tellende zelf invul vragenlijst kan de mate bepaald worden waarin clienten in hun leven gekonfronteerd werden met respectievelijk fysieke mishandeling, emotionele mishandeling, seksuele mishandeling, fysieke verwaarlozing en/of emotionele verwaarlozing. De vragenlijst scoort over elke categorie in welke mate er sprake van blootstelling is geweest: geen, matig tot zwaar, of zwaar tot extreem
Dit instrument biedt een goede mogelijkheid om in een nabesprekingsgesprek globaal te concretiseren wat er in het leven van de client is voorgevallen aan traumatische situaties.

Deze lijst moet gekocht worden bij een uitgever. We werken aan de validering van een betere lijst die gratis beschikbaar zal komen, maar dat zal nog even duren voordat we die vrij mogen geven.

Links naar
– Bernstein DP, et al. Development and validation of a brief screening version of the Childhood Trauma Questionnaire. 2003. Child Abuse & Neglect. doi:10.1016/S0145-2134(02)00541-0
– De vragenlijst CTQ

Traumatic Experiences in Childhood- adapted version (ITEC-T.TIP version)

Een ander, zeer uitgebreid hulpmiddel is het Interview Traumatic Experiences in Childhood- adapted version (ITEC-T.TIP versie, een bewerking van de ITEC, Lobbestael 2003). Dit interview bevraagt de client indringend en gedetailleerd op allerlei mogelijk meegemaakte traumatiserende ervaringen/handelingen in de domeinen psychose,seksueel misbruik, lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, emotionele en fysieke verwaarlozing, en overige trauma’s (ongevallen, rampen, e.d.).

Links naar:
– ITEC-adapted TTIP versie
– Lobbestael J1, Arntz A, Harkema-Schouten P, Bernstein D. Development and psychometric evaluation of a new assessment method for childhood maltreatment experiences: the interview for traumatic events in childhood (ITEC). 2009. Child Abuse Negl. 33(8):505-17. doi: 10.1016/j.chiabu.2009.03.002. Epub 2009 Sep 15

Inventariseren van de invloed van trauma’s

[naam interview]

Trauma’s kunnen zeer uiteenlopende gevolgen hebben in iemand’s leven. Een hele waaier aan psychische klachten is in verband gebracht met traumatisering, zoals angstklachten, stemmingsstoornissen, dissociatieve stoornissen, persoonlijkheidsstoornisen, psychotische stoornissen. Daarnaast kunnen lichamelijke klachten optreden als direct of indirect gevolg van trauma’s. Financiele, relationele, juridische en arbeidsproblemen behoren eveneens tot de mogelijke uitkomsten van traumatische ervaringen. Om te bepalen welke invloeden er volgens de client zijn uitgegaan van de meegemaakte trauma’s is de [naam inetrview] een nuttig hulpmiddel. Doordat het de gevolgen van trauma systematisch in kaart brengt, hebben clienten en hulpverleners een kapstok om passende maatregelen en interventies te bedenken

– [ongepubliceerd];
– link naar [interview]

Screening van post traumatische stress stoornis bij mensen met psychosen

In Nederland is de Trauma Screening Questionnaire (TSQ- bewerkte versie, oorspronkelijke versie Brwein 2002)) onderzocht en gevalideerd voor gebruik bij mensen met psychosen. Deze vragenlijst screent eerst uiterst kort op het meegemaakt hebben van bepaalde soorten trauma’s om vervolgens de aan- of afwezigheid van 10 mogelijke PTSS-klachten (de eigenlijke TSQ) in de afgelopen week te toetsen. De score op de laatste tien vragen is indicatief voor de waarschijnlijkheid van een PTSS. Scoort de persoon lager dan 6, dan is de kans op PTSS zeer klein (6%) en is het advies om verder geen PTSS onderzoek te doen. Bij een score van 6 of hoger is de kans op een PTSS bijna 50 % en het advies is dan ook om een goed PTSS onderzoek te doen naar alle PTSS criteria. Hiervoor kan bijvoorbeeld het Klinisch Interview PTSS (KIP) worden gebruikt.


TSQ TTIP instructie

Screener TTIP


Links naar:
– Predictive validity of the Trauma Screening Questionnaire in detecting PTSD in patients with psychotic disorders. 2015. Brit J Psychiatry
– ©2002 The Royal College of Psychiatrists. Brewin et al. (2002). Brief screening instrument for post-traumatic stress disorder. British Journal of Psychiatry, 181, 158-162.
– De Trauma Screening Questionnaire (TSQ)-bewerkte T.TIP versie