OTG

Over trauma gesproken © Incompany training

Het bespreken van de levensgeschiedenis en het uitvragen van eventuele trauma’s zou routine moeten zijn in de GGZ. Maar in de praktijk wordt er nog weinig aandacht aan
(de invloed van) trauma’s gegeven.

De handelingsverlegenheid van professionals is niet zo vreemd, aangezien de meesten tijdens de opleiding leerden dat het riskant was om met mensen met ernstige psychische aandoeningen traumagericht te werk te gaan.

We hebben een 1 daagse training ontwikkeld die teams helpt een trauma-sensitieve werkwijze te ontwikkelen. Deelnemers vergaren kennis, tools en handigheid in het vragen naar traumatisering en in kaart brengen van de gevolgen daarvan. Zij leren professioneel te reageren en adequaat te indiceren voor nader onderzoek en eventueel behandeling.

Bij de training is het de bedoeling dat hele teams meedoen, met alle beroepsgroepen die daarin vertegenwoordigd zijn. Want alleen dan kunnen doelstellingen op teamniveau worden behaald met betrekking tot implementeren van werkwijzen die trauma echt op de kaart zetten.
Er kunnen in deze opzet veel mensen in de training en liefst meerdere teams, van één of meerdere instellingen, tegelijk. Idealiter trainen we tussen de 30 en 40 mensen per dag.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij de van tevoren 14 bladzijden literatuur doornemen en een half uur YouTube kijken.

De training zelf beslaat 1 volle dag en wordt gegeven door twee trainers: een psycholoog die ervaring heeft met het werken met trauma, psychose en PTSS, en een ervaringsdeskundige op dit gebied.

De training is ontwikkeld naar aanleiding van de bevindingen van het Treating Trauma in Psychosis (T.TIP)-onderzoek en wordt in nauwe samenwerking met de Stichting Cognitie en Psychose aangeboden en georganiseerd door FORTA Opleidingen Meer weten…
N.B. De training wordt alleen ‘incompany’ uitgevoerd, wat betekent dat de training voor één of meerdere teams wordt verzorgd op de locatie van de instelling.
Vragen, interesse? Mail ons: Ik wil graag informatie over OTG!