Training

Wij bieden de 1-daagse training aan ‘Over trauma gesproken’. Deze training richt er zich op om GGZ-/FACT-medewerkers laagdrempelig bruikbare kennis en tools aan te reiken om systematisch en toegankelijk eventuele trauma’s en gevolgen hiervan bij cliënten na te vragen. Door kennis, gesprekstechnieken en eenvoudige screeninglijsten te leren gebruiken is het makkelijker om tot een goed oordeel te komen of verder onderzoek en behandeling zinvol kan zijn. Want we weten uit wetenschappelijk onderzoek dat er in de praktijk relatief nog te weinig aandacht aan (de invloed op klachten van) trauma’s wordt gegeven. Terwijl het zo behulpzaam en voor cliënten zo belangrijk is om daar wél aandacht aan te geven.

De training bevordert de sensitiviteit voor trauma en voor de relatie van trauma met ernstige psychiatrisch aandoeningen zoals in het bijzonder psychotische stoornissen (dus zeker niet alleen PTSS). Het biedt kennis en kunde om tot signalering en doorverwijzing te komen (bv naar trauma-behandeling, of bv lichamelijk onderzoek/behandeling van trauma-gerelateerd chronisch letsel, of maatschappelijke ondersteuning of politie). Bij de training is het de bedoeling dat hele teams meedoen. Met alle beroepsgroepen die daarin vertegenwoordigd zijn. Want alleen dan kunnen doelstellingen op teamniveau worden behaald met betrekking tot implementeren van werkwijzen die trauma echt op de kaart zetten. Er kunnen in deze opzet veel mensen in de training en liefst meerdere teams tegelijk. Idealiter trainen we tussen de 30 en 40 mensen per dag.

De training betreft 1 volle dag en wordt gegeven door twee trainers: een psycholoog die veel ervaring heeft met het werken met trauma, psychose/EPA en PTSS, en een ervaringsdeskundige die hier ervaring mee heeft.

De training is ontwikkeld naar aanleiding van de bevindingen van het Treating Trauma in Psychosis (T.TIP)-onderzoek en wordt in nauwe samenwerking met de Stichting Cognitie en Psychose aangeboden en georganiseerd door Kenniscentrum Phrenos. Meer weten….

De training wordt alleen ‘incompany’ uitgevoerd, wat betekent dat de training voor één of meerdere teams wordt verzorgd op de locatie van de instelling.

Vragen, interesse? Mail ons: Info@traumaenpsychose.nl