Vrijdag 20 januari 2017 promoveerde David van den Berg aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het onderzoek naar trauma-behandeling bij cliënten met psychose, dat hij samen met collega-promovendi Berber van der Vleugel en Paul de Bont heeft uitgevoerd. Het was een dag van belang voor de wetenschap en klinische praktijk. David verdedigde zijn proefschrift met verve en kreeg zijn doctorstitel cum laude. Wat viel te lezen in zijn proefschrift? (Download het proefschrift)

De zogenaamde lekenlezing kunt u hier bekijken….

De belangrijkste boodschap van de multicenter randomized controlled trial (RCT), is dat je reguliere PTSS-behandeling (imaginaire exposure of EMDR) met goed effect kunt uitvoeren bij mensen met een psychotische stoornis. Zo’n 16% van hen heeft PTSS; en ze reageren goed op de directe aanpak van exposure of EMDR. Daarnaast bleek trauma-verwerkingstherapie veiliger dan niks doen: er traden meer ernstige voorvallen op in de controlegroep (opname, suïcidaliteit, verergering klachten, etc.), dan in de PTSS-behandelgroepen. PTSS-behandeling bleek veilig uitvoerbaar, ongeacht of er actuele psychose klachten zijn. Sterker nog: de mate van psychose nam ook af! Mensen werden minder paranoïde door de PTSS-behandeling. En als klap op de vuurpijl bleken de mensen die behandeling hadden ontvangen in de periode daarna minder vaak opnieuw slachtoffer van een trauma. Met andere woorden: de revictimisatie-cijfers daalden.

Het onderzoek van David en de zijnen is wetenschappelijk zeer sterk, en de wereld kan niet om de bevindingen heen. De mythe dat je mensen met psychose niet voor PTSS kunt behandelen is ontzenuwd. De boodschappen uit dit proefschrift zijn verder: sluit mensen met psychose niet langer uit van reguliere behandelingen en ook niet van wetenschappelijke studies naar die interventies. Heb oog voor de trauma-geschiedenis bij psychose, en voor allerhande co-morbide aandoeningen die goed met CGT behandelbaar zijn. Werk aan de winkel voor cognitief gedragstherapeuten dus! David is inmiddels druk bezig om deze boodschap aan de man te brengen en hij traint hulpverleners die met psychose werken om sensitief te worden voor trauma.

Voor meer inhoudelijke informatie (film, instrumenten, wetenschappelijke artikelen, training, etc.), zie www.traumaenpsychose.nl

Niet alleen komt PTSS veel voor bij mensen met psychose, maar psychose klachten zelf komen ook veel voor bij cliënten met angst, depressie, persoonlijkheidsproblematiek, ADHD, trauma, eetstoornissen, etc. Alle therapeuten krijgen daarom vermoedelijk wel eens te maken met stemmenhoorders, achterdocht, en andere vreemde belevingen van hun cliënten. Of met subklinische symptomen die een risicoprofiel inhouden dat richting een psychose zou kunnen gaan. CGT voor psychose – ook voor de preventie ervan – is effectief, en het wordt het steeds meer een reguliere capaciteit van cognitief gedragstherapeuten.

Dr. David van den Berg is klinisch psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut VGCt en EMDR practitioner bij Parnassia. Hij heeft meerdere boeken geschreven en inmiddels vele internationale wetenschappelijke artikelen. Hij voert meerdere onderzoeken en innovatieve projecten uit; hij leidt bijvoorbeeld samen met anderen het project ‘Redesigning Psychiatry’. Hij zit in het bestuur van de Stichting Cognitie en Psychose (Gedachten Uitpluizen), en in het bestuur van de Sectie Psychose van de VGCt.