Treating Trauma in Psychosis (T.TIP)

Middels het T.TIP onderzoek hoopten de onderzoekers de antwoorden te vinden op een heel aantal onderzoekvragen. De belangrijkste waren:

  • Hoeveel mensen met psychosen melden dat ze trauma’s meemaakten, en hoeveel van hen hebben als gevolg daarvan een posttraumatische stress-stoornis?
  • Is een korte zelfinvul vragenlijst een bruikbaar instrument om vast te stellen welke mensen met psychotische klachten ‘at risk’ zijn voor het hebben van een PTSS?
  • Is de psychologische behandeling van PTSS effectief bij mensen met psychosen?
  • Heeft deze behandeling nadelige gevolgen of risico’s?
  • Wat zijn voorspellers van succes bij deze behandelingen?
  • Heeft een PTSS behandeling ook effect op psychotische klachten?
  • Hoe ziet het dagelijks leven van mensen met psychosen en een PTSS er uit en wat is het effect van PTSS behandeling hierop?
  • Als de behandeling werkt, HOE werkt deze dan?
  • Is deze behandeling kosteneffectief?

De meeste antwoorden zijn inmiddels gepubliceerd in belangrijke tijdschriften. Kijk hiervoor bij Publicaties.