Traumabehandeling

De behandeling bestond uit 8 wekelijkse sessies EMDR of Exposure Therapie (NB. het is gebruikelijk om binnen wetenschappelijk onderzoek het aantal behandelzittingen vooraf vast te leggen; in de klinische praktijk wordt echter het aantal zittingen afgestemd op de behoefte van elke individuele cliënt) Loting bepaalde of en welke psychologische PTSS behandeling de persoon zou krijgen – exposure therapie of EMDR – of dat hij/zij op de wachtlijst zou komen. De wachtlijst fungeerde als de wetenschappelijke controlegroep. Iedereen op de wachtlijst mocht na een half jaar ook PTSS behandeling krijgen indien hij/zij dat wenste.Welke behandelingen werden gegeven?:

Exposure therapie

Exposure therapie is wereldwijd de meest toegepaste psychologische PTSS behandeling. Door blootstelling aan met het trauma geassocieerde zaken went men aan de herinneringen, herstelt het vertrouwen en verdwijnen de klachten. Tijdens de sessie worden geluidsopnames gemaakt die thuis teruggeluisterd worden.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, dankt zijn naam aan de oogbewegingen die de cliënt maakt tijdens de therapie. Terwijl deze zich concentreert op het herinneringsbeeld, leiden de vingers van de therapeut af. Hierdoor vermindert de lading die dit beeld heeft en kan iemand zich er anders tot verhouden.

Op www.emdr.nl is veel informatie te vinden over deze behandelmethode.