Het eerste interview (het inclusie-interview)

In een eerste diagnostisch interview bracht de research assistent (RA) de klachten van de deelnemer in kaart. Personen met zowel klachten van psychose als met een post traumatische stress stoornis werd de mogelijkheid aangeboden om mee te doen aan het onderzoek naar de effecten van een psychologische behandeling van PTSS.

Tijdens de behandelstudie werden bij de deelnemers op 4 meetmomenten onderzoekingen verricht door de RA’s

De voormeting

Tijdens de voormeting werden gerichte vragen gesteld over wat de traumatische ervaring is geweest. Om het effect van de behandeling goed te kunnen evalueren en erachter te komen hoe en voor wie de behandeling helpt, werden diverse interviews, vragenlijsten en computertaken afgenomen.

Deelnemers die vaak stemmen horen droegen een week een Psymate bij zich. Dit is een minicomputertje ter grootte van een mobiele telefoon, dat op willekeurige momenten op de dag een aantal vragen stelt aan de deelnemer. De antwoorden op deze vragen gaven inzicht in (het effect op) het dagelijks leven van mensen die veelvuldig stemmen horen.

  • De nameting: Na de behandeling werden dezelfde vragenlijsten en interviews afgenomen als in de voormeting, om deze te kunnen vergelijken. Wie de Psymate tijdens de voormeting al bij zich droeg, krijgt hem opnieuw een weekje mee. In deze meting werd ook de vragenlijst voor ziekte en zorggebruik geïntroduceerd, om de kosteneffectiviteit van de behandeling te bepalen.
  • Twee vervolgmetingen (6 maanden en 1 jaar na de voormeting):De belangrijkste interviews en vragenlijsten werden opnieuw afgenomenom na te kunnen gaan wat de effecten van de behandeling op de wat langere termijn zijn.