Vanuit de Vrije Universiteit en GGz Parnassia is een nieuwe trauma en psychose studie van start gegaan bij 6 grote GGZ instellingen in Nederland:

 • Parnassia
 • Antes
 • PsyQ
 • GGz Eindhoven
 • GGz Noord-Holland Noord
 • GGz Oost-Brabant

RE.PROCESS is een replicatie studie van de TTIP studie en onderzoekt de werking van EMDR, Exposure therapie en Cognitieve Herstructurering op trauma klachten bij mensen met psychose. Specifiek ontvangen deelnemers 16 behandelsessies in 2 maanden tijd. Daarnaast wordt ze gevraagd om 4 of 6 keer naar de instelling te komen voor een zogenaamde meting waarbij een interview en vragenlijsten worden afgenomen over de trauma en psychose klachten. Deelnemers ontvangen een vergoeding van 20 euro per meting. 

Het RE.PROCESS onderzoek kijkt naar:

 • Het effect van de behandelingen op trauma klachten en op psychose klachten
 • Het effect op korte en lange termijn
 • De werkingsmechanismen van de behandelingen
 • Voorspellers van succes bij de behandelingen
 • De kosteneffectiviteit van de behandelingen.

Bent u in zorg bij een van deze instellingen en heeft u belangstelling voor deelname aan het onderzoek? Bespreek dat dan eens met uw behandelaar of mail naar re.process@vu.nl.